Viešoji įstaiga Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras

Mūsų Patirtis - Jūsų Sveikatai!
vasario 28d., 2023
Skaidrios įstaigos vardas Rokiškio rajono savivaldybės mero 2023 m. vasario 15 d. potvarkiu Nr. MV-7 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašo patvirtinimo" viešajai įstaigai Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centrui suteiktas Rokiškio rajono savivaldybės skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas.
Sveikiname
vasario 17d., 2023
Nuoširdžiai sveikiname kolegas, Vasario 16-osios dienos proga gavusius Rokiškio rajono savivaldybės Mero padėkas: Vaikų ligų gydytoją Vitalijų Jušką; Šeimos gydytoją...
Sveikiname
sausio 11d., 2023
VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro ASPN komandą Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos organizuotame ASPN komandų fotografijų...
Finansinės paramos skyrimas gydytojams / rezidentams atvykstantiems dirbti į Rokiškio rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigas
gruodžio 23d., 2022
Rokiškio rajono savivaldybės administracija spręsdama aktualias sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kokybės gerinimo netolygumų mažinimo problemas, parengė ir...
Apie mus

Įstaigos vizija – ekonomiškai stiprus, atitinkantis ES reikalavimus, sugebantis dirbti konkurencijos sąlygomis pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, pateisinantis darbuotojų lūkesčius ir pacientų poreikius, gaunant profilaktines, diagnostines ir gydomąsias pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Įstaigos misija – teikti kokybiškas ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros ir greitosios medicinos pagalbos paslaugas norminių teisės aktų nustatyta tvarka, užtikrinant pacientų teises ir informacijos konfidencialumą.

Mūsų partneriai
Susisiekite su mumis