Lėšos veiklai viešinti

Lėšos veiklai viešinti

Šioje skiltyje skelbiama informacija apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams už jų šiai įstaigai suteiktas veiklos viešinimo paslaugas

VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, kodas 173223934

Lėšos veiklai viešinti (2023-01-01 - 2023-06-30)

Laikotarpis

Sandorio ar
sprendimo rūšis

Viešosios informacijos
rengėjo ir (ar) skleidėjo
pavadinimas ir (ar) kodas

Lėšų suma,
Eur

Visuomenės informavimo
priemonės pavadinimas

2023-01-01–2023-06-30

Informaciniai
straipsniai

UAB Gimtasis Rokiškis, 173030846

553,44

Laikraštis

2023-01-01–2023-06-30

Informaciniai
straipsniai

UAB Rokiškio Sirena, 303539867

205,17

Laikraštis

Iš viso lėšų, skirtų viešinimui, per 2023 m. I pusmetį išleista 758,61Eur.

VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, kodas 173223934

Lėšos veiklai viešinti (2023-07-01 - 2023-12-31)

Laikotarpis

Sandorio ar
sprendimo rūšis

Viešosios informacijos
rengėjo ir (ar) skleidėjo
pavadinimas ir (ar) kodas

Lėšų suma,
Eur

Visuomenės informavimo
priemonės pavadinimas

2023-07-01–2023-12-31

Informaciniai
straipsniai

UAB Gimtasis Rokiškis, 173030846

277,04

Laikraštis

2023-07-01–2023-12-31

Informaciniai
straipsniai

UAB Rokiškio Sirena, 303539867

514,70

Laikraštis

Iš viso lėšų, skirtų viešinimui, per 2023 m. II pusmetį išleista 791,74 Eur.