Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Eil. Nr.

Rodiklis

2020 m. IV ketv.

fizinių asmenų skaičius

užimtų etatų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis, Eur

vieno darbuotojo (fizinio asmens)

vieno etato

1

2

3

4

4

6

Iš viso:

140

130,5

1642

1763

1

Administracija

10

10

2010

2010

2

Gydytojai

29

24,5

2691

3161

3

Slaugytojai

52

48,5

1481

1583

4

Kitas personalas,
teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas

18

17

1142

1153

5

Kitas personalas

31

30,5

1116

1153