Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Eil.
Nr.

Rodiklis

2022 m. III ketv.

fizinių asmenų
skaičius

užimtų etatų
skaičius

Vidutinis darbo
užmokestis, Eur

vieno darbuotojo
(fizinio asmens)

vieno etato

1

2

3

4

4

6

Iš viso:

128

119,75

1906

2037

1

Administracija

9

9

2740

2740

2

Gydytojai

27

22

3493

4251

3

Slaugytojai

44

42,75

1673

1732

4

Kitas personalas,
teikiantis asmens sveikatos
priežiūros paslaugas

19

18

1217

1285

5

Kitas personalas

29

28

993

1028