Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Eil.
Nr.

Rodiklis

2024 m. I ketv.

fizinių asmenų
skaičius

užimtų etatų
skaičius

Vidutinis darbo
užmokestis, Eur

vieno darbuotojo
(fizinio asmens)

vieno etato

1

2

3

4

4

6

Iš viso:

108

101,09

2300

2457

1

Administracija

10

10,25

3073

2998

2

Gydytojai

26

20,69

3932

5003

3

Slaugytojai

33

33,6

1930

1896

4

Kitas personalas,
teikiantis asmens sveikatos
priežiūros paslaugas

23

21,85

1495

1574

5

Kitas personalas

16

14,7

1025

1092