Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Eil.
Nr.

Rodiklis

2023 m. I ketv.

fizinių asmenų
skaičius

užimtų etatų
skaičius

Vidutinis darbo
užmokestis, Eur

vieno darbuotojo
(fizinio asmens)

vieno etato

1

2

3

4

4

6

Iš viso:

132,66

123,83

1982

2124

1

Administracija

10

10

2759

2759

2

Gydytojai

27

22,33

3632

4388

3

Slaugytojai

47,33

45,42

1676

1747

4

Kitas personalas,
teikiantis asmens sveikatos
priežiūros paslaugas

20,33

19,08

1319

1406

5

Kitas personalas

28

27

1114

1155