Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Eil. Nr.

Rodiklis

2022 m. I ketv.

fizinių asmenų skaičius

užimtų etatų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis, Eur

vieno darbuotojo (fizinio asmens)

vieno etato

1

2

3

4

4

6

Iš viso:

133

123,75

1724

1862

1

Administracija

10

10

2372

2372

2

Gydytojai

27

22,25

3424

4155

3

Slaugytojai

48

46

1420

1482

4

Kitas personalas,
teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas

19

17,5

1211

1315

5

Kitas personalas

29

28

788

836