Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Eil.
Nr.

Rodiklis

2023 m. IV ketv.

fizinių asmenų
skaičius

užimtų etatų
skaičius

Vidutinis darbo
užmokestis, Eur

vieno darbuotojo
(fizinio asmens)

vieno etato

1

2

3

4

4

6

Iš viso:

108

100,54

2195

2358

1

Administracija

10

10,25

2807

2739

2

Gydytojai

27

21,29

3818

4841

3

Slaugytojai

32

32,5

1850

1821

4

Kitas personalas,
teikiantis asmens sveikatos
priežiūros paslaugas

23

21,5

1371

1467

5

Kitas personalas

16

15

949

1012