Nemokamos paslaugos

Nemokamos paslaugos

VŠĮ ROKIŠKIO PASPC

TEIKIAMŲ NEMOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR JŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

  

1. Viešojoje įstaigoje Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centre (toliau – Įstaiga) teikiamos valstybės laiduojamos (nemokamos) asmens sveikatos priežiūros paslaugos, apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, pagal įstaigos ir Panevėžio teritorinės ligonių kasos sudarytos sutarties paslaugų nomenklatūrą, Lietuvos medicinos normą MN 14:2019 „Šeimos gydytojas“.

2. Šios paslaugos teikiamos privalomuoju sveikatos draudimu draustiems ir įstaigą pasirinkusiems pacientams (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos ir greitosios medicinos pagalbos paslaugas).

3.  Nemokamai (be jokio papildomo mokesčio) įstaigoje teikiamos paslaugos pagal 1 priede pridedamą nomenklatūrą (sutartis su Panevėžio TLK).

4. Būtinoji medicinos pagalba teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ (galiojanti redakcija). Nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.230805/asr

5. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos apima šeimos gydytojo ir gydytojų komandos narių teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ nuostatas ir vėlesnes redakcijas. Nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.267313/asr

6. Pirminės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 3 d.  įsakymu Nr. V-483 „Dėl pirminės odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų, kompensuojamų iš Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto lėšų, masto (sudėties) patvirtinimo“ nustatyta apimtimi (galiojanti redakcija). Nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.321225/asr

7. Neteko galios nuo 2023-07-01.

8. Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026 „Dėl ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir vėlesniais jo pakeitimais. Nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.311861/asr

9. Ambulatorinės paliatyviosios pagalbos paslaugos suaugusiems ir vaikams namuose teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-14 „Dėl stacionarinių paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiems ir vaikams teikimo ir apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis reikalavimų aprašo ir ambulatorinių paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiems ir vaikams teikimo ir apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis reikalavimų aprašo patvirtinimo“ ir vėlesniais jo pakeitimais. Nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.291106/asr

 10. Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-982 „Dėl sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“. Nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.329135/asr

11. Prevencinių priemonių programų paslaugos įgyvendinamos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro teisės aktais pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms priskirta apimtimi.

12. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ ir vėlesniais jo pakeitimais. Nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.102647/asr

13. Įstaigoje atliekami profilaktiniai skiepijimai pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių bei skiepijimus nuo stabligės, pasiutligės ir kitų ypatingai pavojingų infekcijų teisės aktų nustatyta tvarka.

14. Įstaigoje atliekama laikinojo nedarbingumo ekspertizė.

15. Nemokamai atliekamų tyrimų sąrašas pateiktas 1 lentelėje.
Nemokamai atliekamų tyrimų sąrašas pateiktas 1 lentelėje.

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos gavėjas

Siuntėjas

1.

Kraujo tyrimas automatizuotu būdu

Įstaigą pasirinkęs pacientas, draustas privalomuoju sveikatos draudimu

 

Pagal gydytojo siuntimą

2.

C reaktyvinio baltymo nustatymas

Įstaigą pasirinkęs pacientas, draustas privalomuoju sveikatos draudimu

 

Pagal gydytojo siuntimą

3.

Eritrocitų nusėdimo greičio ENG) nustatymas

Įstaigą pasirinkęs pacientas, draustas privalomuoju sveikatos draudimu

 

Pagal gydytojo siuntimą

4.

Gliukozės koncentracijos nustatymas

Įstaigą pasirinkęs pacientas, draustas privalomuoju sveikatos draudimu

 

Pagal gydytojo siuntimą

5.

Gliukozės toleravimo mėginys (GTM)

Įstaigą pasirinkęs pacientas, draustas privalomuoju sveikatos draudimu

 

Pagal gydytojo siuntimą

6.

Glikolizinto hemoglobino (HbA1C) nustatymas

Įstaigą pasirinkęs, draustas privalomuoju sveikatos draudimu, sergantis cukriniu diabetu,

4 x per kalendorinius metus,

ne dažniau kaip kas 3 mėn.

Pagal gydytoją siuntimą

 

7.

Lipidų apykaitos tyrimas (Lipidograma:

bendrojo cholesterolio, didelio tankio lipoproteinų cholesterolio (DTL),

mažo tankio lipoproteinų cholesterolio (MTL), trigliceridų (TG) koncentracijos nustatymas)

Įstaigą pasirinkęs pacientas, draustas privalomuoju sveikatos draudimu

 

Įstaigą pasirinkę pacientai, drausti privalomuoju sveikatos draudimu:    moterys 50-64 metų (imtinai) amžiaus bei vyrai 40 – 54 metų (imtinai) amžiaus pagal prevencinę programą

Pagal gydytojo siuntimą

 

 

Pagal gydytojo ar profilaktinių sveikatos tikrinimų kabineto slaugytojos siuntimą

8.

K, Na koncentracijos nustatymas

Įstaigą pasirinkęs pacientas, draustas privalomuoju sveikatos draudimu

Pagal gydytojo siuntimą

9.

Kreatinino koncentracijos nustatymas

Įstaigą pasirinkęs pacientas, draustas privalomuoju sveikatos draudimu

Pagal gydytojo siuntimą

10.

Alaninaminotransferazės (ALAT/GPT) aktyvumo nustatymas

Įstaigą pasirinkęs pacientas, draustas privalomuoju sveikatos draudimu

Pagal gydytojo siuntimą

11.

Asparaginaminotransferazės (ASAT/GOT) aktyvumo nustatymas

Įstaigą pasirinkęs pacientas, draustas privalomuoju sveikatos draudimu

Pagal gydytojo siuntimą

12.

Šarminės fosfatazės (ALP) aktyvumo nustatymas

Įstaigą pasirinkęs pacientas, draustas privalomuoju sveikatos draudimu

Pagal gydytojo siuntimą

13.

Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas

Įstaigą pasirinkęs pacientas, draustas privalomuoju sveikatos draudimu

Pagal gydytojo siuntimą

14.

Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas

Įstaigą pasirinkęs pacientas, draustas privalomuoju sveikatos draudimu

Pagal gydytojo siuntimą

15.

Tirotropinio hormono (TTH) nustatymas

Įstaigą pasirinkęs pacientas, draustas privalomuoju sveikatos draudimu

Pagal gydytojo siuntimą

16.

Prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymas

Įstaigą pasirinkęs draustas privalomuoju sveikatos draudimu   50-69 metų (imtinai) amžiaus pacientas ir pacientas nuo 45 metų amžiaus, jei tėvas ar broliai yra sirgę prostatos vėžiu pagal prevencinę programą

 

Įstaigą pasirinkęs pacientas, draustas privalomuoju sveikatos draudimu, po radikalaus priešinės liaukos vėžio gydymo

Pagal gydytojo ar profilaktinių sveikatos tikrinimų kabineto slaugytojų siuntimą

 

 

 

 

Pagal gydytojo siuntimą

17.

Protrombino aktyvumo (SPA), tarptautinio normalizuoto santykio (INR) nustatymas

Įstaigą pasirinkęs pacientas, draustas privalomuoju sveikatos draudimu, kuriam paskirta planinė operacija

 

Įstaigą pasirinkęs pacientas, draustas privalomuoju sveikatos draudimu, vartojantis geriamus netiesioginio veikimo antikoaguliantus ne daugiau 12 tyrimų per metus

Pagal gydytojo siuntimą

18.

Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko (ADTL) nustatymas

Įstaigą pasirinkęs pacientas, draustas privalomuoju sveikatos draudimu, kuriam paskirta planinė operacija

Pagal gydytojo siuntimą

19.

Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh(D) priklausomybės faktoriaus nustatymas

Įstaigą pasirinkusi nėščioji pacientė, drausta privalomuoju sveikatos draudimu

 

Įstaigą pasirinkęs pacientas, draustas privalomuoju sveikatos draudimu, kuriam paskirta planinė operacija

Pagal šeimos gydytojo ar gydytojo akušerio ginekologo siuntimą

 

 

Pagal gydytojo siuntimą

20.

Rezus Rh antikūnių nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu

Įstaigą pasirinkusi nėščioji pacientė, drausta privalomuoju sveikatos draudimu, kai jos Rh rezus faktorius neigiamas, o vyro Rh rezus faktorius teigiamas

Pagal šeimos gydytojo ar gydytojo akušerio ginekologo siuntimą

21.

Kraujo tyrimas dėl sifilio (RPR)

Įstaigą pasirinkusi nėščioji pacientė, drausta privalomuoju sveikatos draudimu

 

Įstaigą pasirinkęs pacientas, draustas privalomuoju sveikatos draudimu, gydomas metadonu ar buprenorfinu

Pagal šeimos gydytojo ar gydytojo akušerio ginekologo siuntimą

 

Pagal šeimos gydytojo siuntimą

22.

Kraujo tyrimas dėl ŽIV antikūnių

Įstaigą pasirinkusi nėščioji pacientė, drausta privalomuoju sveikatos draudimu

 

Įstaigą pasirinkęs pacientas, draustas privalomuoju sveikatos draudimu, gydomas metadonu ar buprenorfinu

Pagal šeimos gydytojo ar gydytojo akušerio ginekologo siuntimą

 

 

Pagal šeimos gydytojo siuntimą

23.

Tyrimas dėl virusinio hepatito B (HBsAg)

Įstaigą pasirinkusi pacientė, drausta privalomuoju sveikatos draudimu

1 x nėštumo metu

Pagal šeimos gydytojo ar gydytojo akušerio ginekologo siuntimą

24.

Anti-HCV testas

Įstaigą pasirinkęs pacientas, draustas privalomuoju sveikatos draudimu

Pagal šeimos gydytojo siuntimą

25.

TPHA (T. pallidum hemagliutinacija) testas

Įstaigą pasirinkęs pacientas, draustas privalomuoju sveikatos draudimu, gydomas metadonu ar buprenorfinu, (jei RPR testas teigiamas)

Pagal šeimos gydytojo siuntimą

26.

Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu

Įstaigą pasirinkęs pacientas, draustas privalomuoju sveikatos draudimu

Pagal gydytojo siuntimą

27.

Albumino / kreatinino santykis šlapime

Įstaigą pasirinkęs pacientas, draustas privalomuoju sveikatos draudimu

 

Pagal gydytojo siuntimą

28.

Šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti

Įstaigą pasirinkusi pacientė, drausta privalomuoju sveikatos draudimu,

1 x nėštumo metu

Pagal šeimos gydytojo ar gydytojo akušerio ginekologo siuntimą

29.

Enterobiozės tyrimas

Įstaigą pasirinkęs vaikas, išleidžiamas į lopšelį - darželį ir

pirmą kartą į mokyklą

Pagal gydytojo siuntimą

30.

Kirminų kiaušinėlių išmatose tyrimas

Įstaigą pasirinkęs vaikas iki 16 metų amžiaus

 

Pagal gydytojo siuntimą

31.

Koprograma

Įstaigą pasirinkęs pacientas, draustas privalomuoju sveikatos draudimu

 

Pagal gydytojo siuntimą

32.

Slapto kraujavimo išmatose testas (iFOBT)

Įstaigą pasirinkęs 50 – 74 metų (imtinai) amžiaus pacientas, draustas privalomuoju sveikatos draudimu pagal prevencinę programą

Pagal gydytojo ar profilaktinių sveikatos tikrinimų kabineto slaugytojos siuntimą

33.

Ginekologinis tepinėlis iš makšties ir gimdos kaklelio

Įstaigą pasirinkusi pacientė, drausta privalomuoju sveikatos draudimu

Pagal šeimos gydytojo ar gydytojo akušerio ginekologo siuntimą

34.

Onkocitologinio gimdos kaklelio tepinėlio tyrimas

Įstaigą pasirinkusi 25 - 59 metų (imtinai) amžiaus pacientė, drausta privalomuoju sveikatos draudimu

pagal prevencinę programą

Pagal šeimos gydytojo ar gydytojo akušerio ginekologo siuntimą, akušerio siuntimą

35.

A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno nustatymo greitojo testo atlikimas

Tyrimas atliekamas įstaigą pasirinkusiems 2-7 metų vaikams, susirgusiems ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcinėmis ligomis

Pagal gydytojo siuntimą

36.

COVID-19 ligos (koronoviruso infekcijos) diagnostikos paslauga, kai atliekamas greitasis antigenų testas

Įstaigą pasirinkęs pacientas, draustas privalomuoju sveikatos draudimu

 

Pagal gydytojo siuntimą

37.

Natriuretinio peptido tyrimas

Įstaigą pasirinkęs pacientas, draustas privalomuoju sveikatos draudimu

Pagal gydytojo siuntimą