Darbo pasiūlymai
Siūlome darbą:

ŠEIMOS GYDYTOJUI

Darbo pobūdis: pirminė ir tęstinė asmens, šeimos ir bendruomenės sveikatos priežiūra pagal Šeimos gydytojo medicinos normoje nustatytas kompetencijas

Reikalavimai: galiojanti šeimos gydytojo licencija

Darbo užmokestis: pagal susitarimą

 

 

GYDYTOJUI ODONTOLOGUI

Darbo pobūdis: pirminė odontologinė priežiūra (pagalba) pagal gydytojo odontologo medicinos normoje nustatytas kompetencijas

Reikalavimai: galiojanti odontologijos praktikos licencija

Darbo užmokestis: pagal susitarimą

 

 

Kontaktai: Danguolė Kondratenkienė, tel. 8 618 53085, e.p. d.kondratenkiene@rokiskiopaspc.lt

 

Slaugytojo padėjėjui

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)

Pareigybė – slaugytojo padėjėjas.

 

Pagrindinė funkcija – ambulatorinių slaugos paslaugų teikimas paciento namuose.

Darbas kompiuteriu, paslaugų suvedimas į elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (ESPBI IS).

 

Darbas komandoje. Komandą sudaro: slaugytojas, slaugytojo padėjėjas, kineziterapeutas.

 

Darbo krūvis –1,0 etatas

darbo savaitės trukmė – 38 val.

(taikoma suminė darbo laiko apskaita)

Darbdavys

Viešoji įstaiga Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, direktorė Danguolė Kondratenkienė

Atsakingas darbdavio asmuo

(el. paštas, telefonas)

Lina Makrickienė,

el.p. administracija@rokiskiopaspc.lt

Tel. (8 458) 71 105

Iki kada priimami prašymai

Iki 2023 m. balandžio 7 d.

 

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)

Priimamas dirbti asmuo Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją ir turi tai patvirtinantį pažymėjimą.

Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

Privaloma turėti:

1. Slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą;

2. Slaugytojo padėjėjo spaudą, kurio numeris suteiktas teisės aktų nustatyta tvarka;

3. Vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones. 

 

Mėnesinis darbo užmokestis (atskaičius mokesčius) (Eur)

Pastovioji dalis nuo 671,00 Eur + kintamoji dalis + priedai

Kontaktinė informacija

Lina Makrickienė, el.p. administracija@rokiskiopaspc.lt

Tel. (8 458) 71 105