Projektai

Projektai

PROJEKTAS NR. 08.1.3.-CPVA-R-609-51-0009

„VŠĮ ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS, GERINANT TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ“

 

        Projektas vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“. 
           Projektas finansuojamas pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį pasirašytą tarp VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros.
           Projekto vertė – 269441,16 Eur.
           Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis – 2019-2020 m.
           Finansavimo šaltiniai: ES fondų lėšos – iki 85 proc. projekto vertės, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki 7,5 proc. projekto vertės, savivaldybės biudžeto lėšos – 7,5 proc. projekto vertės.
           Projekto tikslas ir rezultatai. Rokiškio rajono savivaldybė patenka į tikslinę teritoriją, pasižyminčią aukštais sergamumo ir mirtingumo dėl kraujotakos sistemos ir onkologinių ligų rodikliais. Sprendžiant šią problemą, įgyvendinamas projektas "VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas, gerinant teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą“, kuriuo siekiama pagerinti projekto vykdytojo įstaigos teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę. Planuojama, kad įgyvendinus projektą bus suremontuotos įstaigos patalpos pritaikant jas žmonėms su negalia, bus įsigyta kokybiška medicininė ir kompiuterinė įranga, įrengtas DOTS kabinetas, įsigytos tikslinės transporto priemonės. Tikimasi, kad pagerėjus sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui bus sumažintas mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų, anksčiau diagnozuojamos onkologinės, kraujotakos sistemos bei vaikų burnos ligos, sumažintas atsparių gydymui tuberkuliozės mikrobakterijų plitimas, aktyviai stebint ambulatorinį tuberkuliozės gydymą, pagerintas paslaugų paciento namuose prieinamumas.

Projektas baigtas 2020-10-31.

1.Per 2019-2020 m. atlikti Rokiškio poliklinikos pastato patalpų remonto darbai pritaikant jas žmonėms su negalia, įrengtas DOTS kabinetas, kai kuriose Rokiškio poliklinikos 1-2-3 aukštų patalpose ir laukiamuosiuose atlikti oro kondicionavimo sistemos įrengimo darbai.
2. Įsigyta priemonių sveikatos priežiūros paslaugų teikimui:
 • 27 kompiuteriai su spausdintuvais;
 • odontologo darbo vietos įranga;
 • gydytojų odontologų kabinetų baldai;
 • 3 defibriliatoriai;
 • pacientų srautų valdymo sistema;
 • 3 sterilizatoriai;
 • dentalinis rentgenas;
 • viziografas;
 • Kompresorius;
 • vakuuminis siurblys;
 • 8 kėdės kraujo paėmimui;
 • 5 nešiojami elektrokardiografai, turintys technines galimybes perduoti duomenis į IS;
 • 6  tonometrai akispūdžiui matuoti;
 • 2 tikslinės transporto priemonės slaugos paslaugų teikimui ir pacientų lankymui namuose; 
 • 1 baktericidinė lempa DOTS kabinetui;
 • 12 lentelių regėjimo aštrumui nustatyti;
 • BPG krepšys;
 • kraujo krešėjimo analizatorius.

Viso įsisavinta 269441,16 Eur.
VšĮ Rokiškio PASPC 2017 m. įgyvendinti projektai
Projektas "Rokiškio poliklinikos moterų konsultacijos atnaujinimas" įgyvendinimui iš Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto buvo skirta 20 055 Eur. Projekto metu modernizuoti moterų konsultacijos Rokiškio poliklinikoje gydytojų kabinetai - atnaujintos informacinės technologijos, įsigytos ginekologinės kėdės , pritaikytos atramos - judamojo aparato sistemos sutrikimus turinčioms pacientėms.
VšĮ Rokiškio PASPC 2018 m. vykdomi projektai

Nuo 2018.08.01 įstaigoje vykdomas projektas "Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Rokiškio rajone"

Projekto vertė 6814,80 Eur
Finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Projekto vykdytojas  - VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras

Projektas  "Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Rokiškio rajone" skirtas siekiant paskatinti ambulatoriškai gydomus TB sergančius pacientus tęsti ir užbaigti gydymo kursą bei sumažinti kitų veiksnių - psichologinių, organizacinių įtaką, siekiant išvengti atsparių vaistams TB bakterijų atsiradimo ir plitimo. Projekto metu bus vykdoma TB sergančių ambulatorinio gydymo stebėsena, pacientų ir jų šeimos narių informavimas apie grėsmes sveikatai, nutraukus gydymą bei profilaktikos priemones ir vykdomas besigydančiųjų pacientų skatinimas socialinėmis priemonėmis - maisto talonais tam, kad pacientai tinkamai vartotų antituberkuliozinius vaistus. Planuojama, kad projekto metu talonus maisto produktams gaus 16 TB sergančiųjų ir ambulatoriškai besigydančiųjų pacientų. Projekto naudą gaus TB sergantys pacientai bei jų šeimos nariai, ir 29488 Rokiškio rajono savivaldybės gyventojai. Tikimasi, kad projekto įgyvendinimas leis sumažinti Rokiškio rajono gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės bei išvengti atsparių vaistams TB mikbakterijų atsiradimo ir plitimo.

Per 2018-2019 metus 9 baigti gydymai (iš jų 7 per 2019 m).
Per 2020 m. 01-10 mėn. 1 baigtas gydymas.
Dalyvių skaičius per 2018-2019 m. 12 tuberkulioze sergantys pacientai. 2020 m. 01-10 mėn 7 gydyti pacientai.
Iki 2020-10-31 įsisavinta 4221,15 Eur lėšų (iš jų: 3904,57 Eur projekto lėšos, 316,58 Eur projekto vykdytojo lėšos).

VŠĮ ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO POLIKLINIKOS PASTATO STOGO REMONTAS

96613,27 Eur valstybės biudžeto lėšos (VB-93000,00 Eur, SB-3613,27 Eur)
Finansavimo šaltinis valstybės biudžeto lėšos , savivaldybės biudžeto lėšos.
Projekto vykdytojas VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras.

Projekto tikslas:
Sumažinti pastato išlaidas šilumos energijai;
Užtikrinti pastato vidaus patalpų temperatūrą, atitinkančią sanitarinius-higieninius reikalavimus;
Parengti stogo dangą saulės jėgainės pastatymui.
Stogo remonto darbai prižiūrimi techninio prižiūrėtojo, kas užtikrina darbų kokybę.

Projekto pabaiga numatoma iki 2020 m. gruodžio 08 d.

 

VšĮ Rokiškio PASPC startuoja naujas projektas ,,Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas VšĮ Rokiškio PASPC“Projektas įgyvendinamas pagal programą „Sveikata“, kurią finansuoja Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija (Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšos). Projektas finansuojamas pagal 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo Programos „Sveikata“ kvietimą „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas“. Projekto metu bus įsigyta transporto priemonė šeimų lankymui namuose, kompiuteris ir kitos paslaugai teikti reikalingos medicininės priemonės, specialistai, dirbantys projekte, bus mokomi Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Projekto sąmata – 80 625 eurai.
Tai nauja paslauga, kuria bus siekiama pagerinti besilaukiančių mamų informavimą nėštumo metu, pagimdžius ir iki vaikai sulauks 2-jų metų amžiaus. Šis projektas tai naujo slaugos modelio, didinančio žinojimu grįstus šeimos sprendimus, diegimas rajone. Specialistai, sėkmingai įgyvendinę šį projektą, taps šio modelio mokytojais.
Projekto tikslas  bei veiklos rezultatai tiesiogiai susiję su motinos ir vaiko geros savijautos užtikrinimu, siekiant skatinti jautrią ir atsakingą vaikų priežiūrą, mažinant nepageidaujamų atvejų skaičių, suteikiant tėvams mokymus apie vaikų vystymąsi.
Viena iš planuojamų veiklų – šeimos konsultanto, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio sukūrimas ir jo įdiegimas. Įdiegus šeimos konsultanto modelį, bendradarbiaujant su Obelių socialinių paslaugų namais, Rokiškio visuomenės sveikatos centru, NVO Mamų klubas bei Rokiškio socialinės paramos centru siekiama įtraukti jaunas mamas į partnerių organizuojamas veiklas, suteikti joms daugiau žinojimo ar saugumo besilaukiant kūdikio ir vėliau suteikti individualią pagalbą auginant vaikutį.
Šeimos konsultantas aptarnaus 25 šeimas. Viso projekto metu pas vieną šeimą suplanuota 64 vizitai: (14 vizitų prenataliniu laikotarpiu), 28 vizitai iki kūdikiui sueis 12 mėn. ir 22 vizitai iki vaiko 2 metų. Šeimos konsultantas LSMU baigs podiplominę studijų programą 63 val. trukmės.
Projekte kviečiame dalyvauti:
-      būsimas mamytes, kurios laukiasi kito vaiko po ilgesnės pertraukos;
-      mamas, kurioms stinga pasitikėjimo būsima motinyste, abejojančias savo įgūdžiais; gyvenančias socialinės rizikos aplinkoje ar turinčias rizikos veiksnių;
-      būsimas mamas, kurios nori turėti periodiškai aplankantį kvalifikuotą medicinos darbuotoją nėštumo metu, po gimdymo ir iki vaikeliui sueis 2-eji metai.
Projektą įgyvendinsime bendradarbiaudami su:
-      Rokiškio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuru;
-      Rokiškio socialinės paramos centru;
-      Obelių socialinių paslaugų namais;
-      NVO Rokiškio mamų klubu.
Dėl detalesnės informacijos susisiekite su projektą įgyvendinančia slaugytoja Jūrate, tel. 8 650 26881
 
The project is implemented by “The Health” Program funded by Iceland, Liechtenstein and Norway (European Economic Area Financial Mechanism). The project is funded under the 2014-2021 of the EEA Financial Mechanism by “The Health” Program invitation “Introduction of a model for family visiting for early intervention services.” During the project will be purchased a vehicle for visiting families at home, a computer and other medical equipment necessary for the provision of the service, and specialists working on the project will be trained at the Lithuanian University of Health Sciences. The project estimate is 80 625 euros.
This is a new service that will aim to improve information for expectant mothers during pregnancy, after childbirth and until children became 2 years old. This project is the implementation of a new nursing model in the district that enhances knowledge-based family solutions. Specialists who have successfully implement this project will become teachers of this model.
The aim and results of the project are directly related to ensuring the well-being of the mother and child in order to promote sensitive and responsible childcare, reduce the number of unwanted cases and provide training for parents on children's development.
One of the planned activities is the development and implementation of a model for a family consultant providing early intervention services. The implementation of the family consultant model.  cooperation with Obeliai Social Services House, Rokiškis Public Health Center, NGO Mothers Club and Rokiškis Social Support Center will help to involve young mothers in activities organized by partners, give them more knowledge or security during childbirth and later provide individual help in raising a child.
The family consultant will serve 25 families. During the whole project  are planned 64 visits to one family: (14 visits in the prenatal period), 28 visits before the baby will be 12 months old  and 22 visits to a child until 2 years of age. The family counselor at LSMU will complete the postgraduate study program of 63 hours duration.
We invite participate in the project:
- expectant mothers who are expecting another child after a longer time;
- mothers who lack confidence in their future motherhood, who doubt in their skills; living in a social risk environment or with risk factors;
- expectant mothers who wish to have a qualified medical professional visiting them periodically during pregnancy, after giving birth and until the child will be 2 years old.
We will implement the project in cooperation with:
- Rokiškis District Municipality Public Health office;
- Rokiškis Social Support Center;
- Obeliai social service house;
- NGO Rokiškis Mothers Club.
 
For more detailed information, contact with the project nurse  Jūratė, tel.no  8 650 268,81
Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojamą projektą „Meningokokinės infekcijos ir skiepo baimės prevencija vaikų ir jaunuolių tarpe“

Meningokokinė infekcija - tai ūmi bakterinė infekcija, kurios sunkiausios klinikinės formos – žaibinis sepsis (kraujo užkrėtimas) ar pūlingas meningitas (galvos ir nugaros smegenų dangalų uždegimas). Maždaug 1 iš 10 susirgusiųjų šia liga miršta, nors yra tinkamai gydomas. Meningokokinės infekcijos paplitimas nėra didelis rajone, bet tai labai pavojinga infekcija, neretai sukelianti vaiko mirtį ar neįgalumą. Ši infekcija plinta oro lašeliniu būdu, todėl ypač pavojinga kolektyvuose besimokantiems ar gyvenantiems vaikams, jaunuoliams. Medikų ir visuomenės sveikatos specialistų teigimu, tikslinga skiepyti paauglius, jaunuolius (ypač gyvenančius bendrabučiuose), nes sergamumas šiose amžiaus grupėse yra didelis. Šiose amžiaus grupėse matomas neįprastai aukštas mirtingumo nuo meningokokinės infekcijos mastas. Lietuvoje (ypač Vilniaus apskrityje) sergamumas B tipo meningokokine infekcija yra pats didžiausias Europos Sąjungoje.

Viena veiksmingiausių priemonių apsisaugoti nuo pavojingos infekcijos – vakcinacija. Vakcinacija nuo meningokokinės infekcijos 2018 m. įtraukta į Vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių, pradėti skiepyti visi kūdikiai gimę nuo 2018 m. gegužės 1 d. Visi vyresni vaikai gali skiepytis tik mokama vakcina. Ši vakcina santykinai brangi, reikia skiepyti 2 sykius su 1 mėnesio pertrauka. Tėvai, kurių finansinė padėtis nėra gera, dažnai negali sau leisti paskiepyti vaikų nuo šios pavojingos infekcijos.

Šiuo projektu siekiame apsaugoti vaikus ir jaunuolius iki 18 metų amžiaus, kuriems nepriklauso vakcina nuo meningokokinės infekcijos pagal skiepijimo kalendorių. Tai amžiaus tarpsnis nuo 4 (kurie neskiepyti pagal vaikų skiepijimo kalendorių) iki 18 metų (imtinai). Ypač atkreipiant dėmesį į vaikus, gyvenančius bendrabučiuose. Kiekviena vaiko gyvybė yra neįkainojama, todėl šis projektas užkirs kelią pavojingos infekcijos sukeltiems padariniams. Be to suteiks galimybę mažesnes pajamas gaunantiems tėvams paskiepyti savo vaikus.

Dėl nemokamo skiepo nuo meningokokinės infekcijos kreipkitės į savo vaikų gydytoją.

 

Projekto vadovas Lina Makrickienė

Įgyvendintas projektas "Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Rokiškio rajone"

Projekto vertė 6814,80 Eur
Finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Projekto vykdytojas  - VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2018 m. rugpjūčio 1 d. – 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Projektas  "Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Rokiškio rajone" skirtas siekiant paskatinti ambulatoriškai gydomus TB sergančius pacientus tęsti ir užbaigti gydymo kursą bei sumažinti kitų veiksnių - psichologinių, organizacinių įtaką, siekiant išvengti atsparių vaistams TB bakterijų atsiradimo ir plitimo. Projekto metu 2018 - 2023 m. buvo vykdoma TB sergančių ambulatorinio gydymo stebėsena, pacientų ir jų šeimos narių informavimas apie grėsmes sveikatai, nutraukus gydymą bei profilaktikos priemones ir vykdomas besigydančiųjų pacientų skatinimas socialinėmis priemonėmis - maisto talonais tam, kad pacientai tinkamai vartotų antituberkuliozinius vaistus.

Projekto metu gydyti 27  pacientai, iš jų: gydymą baigė 20 pacientų, 1-as gydymą tęsia, kiti išvyko ar nebaigė gydymo dėl kitų priežasčių. Išdalinta 500 maisto talonų.

Tuberkulioze sergančių pacientų ambulatorinis gydymas DOTS kabinete bus tęsiamas ir pasibaigus šiam projektui.

Tęsiamas projektas „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Rokiškio rajone“

Rokiškio rajono savivaldybė rūpinsis tuberkulioze sergančių asmenų sėkmingu išgijimu

 

2023 metais pasibaigė Europos Sąjungos struktūrinėmis lėšomis finansuojamas projektas „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Rokiškio rajone“, kurio metu taikytas aktyvus pacientų, sergančių tuberkulioze ir baigiančių gydytis ambulatorinėmis sąlygomis, kvietimas reguliariai vartoti paskirtus antituberkuliozinius vaistus. Šį projektą įgyvendino VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro DOTS kabineto darbuotojai.

Tuberkulioze sergantį pacientą būtina visiškai išgydyti tiek dėl visuomenės saugumo (plitimo prevencija), tiek dėl to, kad neišsivystytų vaistams atsparių tuberkuliozės formų. Šiems tikslams pasiekti visuose šalies rajonuose (ir Rokiškio r. savivaldybėje), buvo įsteigti DOTS kabinetai. Juose vykdomas tiesiogiai stebimas trumpo gydymo kursas (anglų k. – directly observed treatment short course (sutr. DOTS) – Pasaulio sveikatos organizacijos patvirtinta strategija, kurią Pasaulio bankas įvardijo kaip vieną iš ekonomiškai efektyviausių tuberkuliozės kontrolės priemonių, leidžiančių pasiekti geriausių tuberkuliozės gydymo rezultatų.  

VšĮ Rokiškio PASPC DOTS kabineto darbuotojai rūpinasi visais rajono gyventojais, kurie baigia tuberkuliozės gydymą ambulatorinėmis sąlygomis: atveža centralizuotai tiekiamus antituberkuliozinius vaistus, reguliariai išduoda ir stebi kaip pacientas juos vartoja, teikia socialinę paramą (maisto talonais). Sergant tuberkulioze - geras kokybiškas  maistas yra vienas iš pagrindinių sergančio žmogaus išgijimo veiksnių.

Suprasdama DOTS kabinetų veiklos svarbą bei būdama atsakinga už tuberkuliozės epidemiologinės padėties rajone gerinimą, Rokiškio rajono savivaldybės administracija nusprendė skirti lėšas anksčiau finansuotam ES lėšomis projektui dėl tuberkuliozės tęsti. Lėšos skirtos iš Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos. Skirta 1134 eurai, kurie bus panaudoti maisto talonams pirkti bei vaistų nuo tuberkuliozės atvežimui iš Respublikinės Panevėžio ligoninės.

Dėka Rokiškio rajono savivaldybės finansavimo ir toliau bus aktyviai rūpinamasi rajono gyventojų, susirgusių tuberkulioze, sėkmingu išgijimu.

 

VšĮ Rokiškio PASPC administracijos informacija