Projektai

Projektai

PROJEKTAS NR. 08.1.3.-CPVA-R-609-51-0009

„VŠĮ ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS, GERINANT TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ“

 

        Projektas vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“. 
           Projektas finansuojamas pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį pasirašytą tarp VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros.
           Projekto vertė – 269441,16 Eur.
           Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis – 2019-2020 m.
           Finansavimo šaltiniai: ES fondų lėšos – iki 85 proc. projekto vertės, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki 7,5 proc. projekto vertės, savivaldybės biudžeto lėšos – 7,5 proc. projekto vertės.
           Projekto tikslas ir rezultatai. Rokiškio rajono savivaldybė patenka į tikslinę teritoriją, pasižyminčią aukštais sergamumo ir mirtingumo dėl kraujotakos sistemos ir onkologinių ligų rodikliais. Sprendžiant šią problemą, įgyvendinamas projektas "VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas, gerinant teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą“, kuriuo siekiama pagerinti projekto vykdytojo įstaigos teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę. Planuojama, kad įgyvendinus projektą bus suremontuotos įstaigos patalpos pritaikant jas žmonėms su negalia, bus įsigyta kokybiška medicininė ir kompiuterinė įranga, įrengtas DOTS kabinetas, įsigytos tikslinės transporto priemonės. Tikimasi, kad pagerėjus sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui bus sumažintas mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų, anksčiau diagnozuojamos onkologinės, kraujotakos sistemos bei vaikų burnos ligos, sumažintas atsparių gydymui tuberkuliozės mikrobakterijų plitimas, aktyviai stebint ambulatorinį tuberkuliozės gydymą, pagerintas paslaugų paciento namuose prieinamumas.

Projektas baigtas 2020-10-31.

1.Per 2019-2020 m. atlikti Rokiškio poliklinikos pastato patalpų remonto darbai pritaikant jas žmonėms su negalia, įrengtas DOTS kabinetas, kai kuriose Rokiškio poliklinikos 1-2-3 aukštų patalpose ir laukiamuosiuose atlikti oro kondicionavimo sistemos įrengimo darbai.
2. Įsigyta priemonių sveikatos priežiūros paslaugų teikimui:
 • 27 kompiuteriai su spausdintuvais;
 • odontologo darbo vietos įranga;
 • gydytojų odontologų kabinetų baldai;
 • 3 defibriliatoriai;
 • pacientų srautų valdymo sistema;
 • 3 sterilizatoriai;
 • dentalinis rentgenas;
 • viziografas;
 • Kompresorius;
 • vakuuminis siurblys;
 • 8 kėdės kraujo paėmimui;
 • 5 nešiojami elektrokardiografai, turintys technines galimybes perduoti duomenis į IS;
 • 6  tonometrai akispūdžiui matuoti;
 • 2 tikslinės transporto priemonės slaugos paslaugų teikimui ir pacientų lankymui namuose; 
 • 1 baktericidinė lempa DOTS kabinetui;
 • 12 lentelių regėjimo aštrumui nustatyti;
 • BPG krepšys;
 • kraujo krešėjimo analizatorius.

Viso įsisavinta 269441,16 Eur.
VšĮ Rokiškio PASPC 2017 m. įgyvendinti projektai
Projektas "Rokiškio poliklinikos moterų konsultacijos atnaujinimas" įgyvendinimui iš Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto buvo skirta 20 055 Eur. Projekto metu modernizuoti moterų konsultacijos Rokiškio poliklinikoje gydytojų kabinetai - atnaujintos informacinės technologijos, įsigytos ginekologinės kėdės , pritaikytos atramos - judamojo aparato sistemos sutrikimus turinčioms pacientėms.
VšĮ Rokiškio PASPC 2018 m. vykdomi projektai

Nuo 2018.08.01 įstaigoje vykdomas projektas "Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Rokiškio rajone"

Projekto vertė 6814,80 Eur
Finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Projekto vykdytojas  - VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras

Projektas  "Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Rokiškio rajone" skirtas siekiant paskatinti ambulatoriškai gydomus TB sergančius pacientus tęsti ir užbaigti gydymo kursą bei sumažinti kitų veiksnių - psichologinių, organizacinių įtaką, siekiant išvengti atsparių vaistams TB bakterijų atsiradimo ir plitimo. Projekto metu bus vykdoma TB sergančių ambulatorinio gydymo stebėsena, pacientų ir jų šeimos narių informavimas apie grėsmes sveikatai, nutraukus gydymą bei profilaktikos priemones ir vykdomas besigydančiųjų pacientų skatinimas socialinėmis priemonėmis - maisto talonais tam, kad pacientai tinkamai vartotų antituberkuliozinius vaistus. Planuojama, kad projekto metu talonus maisto produktams gaus 16 TB sergančiųjų ir ambulatoriškai besigydančiųjų pacientų. Projekto naudą gaus TB sergantys pacientai bei jų šeimos nariai, ir 29488 Rokiškio rajono savivaldybės gyventojai. Tikimasi, kad projekto įgyvendinimas leis sumažinti Rokiškio rajono gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės bei išvengti atsparių vaistams TB mikbakterijų atsiradimo ir plitimo.

Per 2018-2019 metus 9 baigti gydymai (iš jų 7 per 2019 m).
Per 2020 m. 01-10 mėn. 1 baigtas gydymas.
Dalyvių skaičius per 2018-2019 m. 12 tuberkulioze sergantys pacientai. 2020 m. 01-10 mėn 7 gydyti pacientai.
Iki 2020-10-31 įsisavinta 4221,15 Eur lėšų (iš jų: 3904,57 Eur projekto lėšos, 316,58 Eur projekto vykdytojo lėšos).

VŠĮ ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO POLIKLINIKOS PASTATO STOGO REMONTAS

96613,27 Eur valstybės biudžeto lėšos (VB-93000,00 Eur, SB-3613,27 Eur)
Finansavimo šaltinis valstybės biudžeto lėšos , savivaldybės biudžeto lėšos.
Projekto vykdytojas VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras.

Projekto tikslas:
Sumažinti pastato išlaidas šilumos energijai;
Užtikrinti pastato vidaus patalpų temperatūrą, atitinkančią sanitarinius-higieninius reikalavimus;
Parengti stogo dangą saulės jėgainės pastatymui.
Stogo remonto darbai prižiūrimi techninio prižiūrėtojo, kas užtikrina darbų kokybę.

Projekto pabaiga numatoma iki 2020 m. gruodžio 08 d.