Gydytojų iškvietimo į namus tvarka

Gydytojų iškvietimo į namus tvarka

Nuo 2014 metų gegužės 1 dienos keitėsi gydytojų iškvietimo į namus tvarka. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-133 „Dėl šeimos medicinos paslaugų teikimo namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, gydytojas į namus vyksta šiais atvejais:
 
1.1. pas naujagimius, gavus informaciją apie jų išvykimą iš gimdymo namų ir atvykimą į namus, jei jų namuose neaplankė slaugytojas ar akušeris.
1.2. Pas sergančius vaikus iki 1 metų amžiaus.
1.3. Pas vaikus, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis.
1.4. Pas asmenis, kuriems yra nustatytas 0 – 25 procentų darbingumo lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis.
1.5. Pas pacientus, kuriems ūmiai sutriko judėjimo funkcija (negali savarankiškai judėti).
1.6. Pas pacientus, kuriems karščiavimo metu atsirado naujų odos bėrimų.
1.7. Pas pacientus, kuriems pakilo aukštesnė kaip 38,5ºC temperatūra ir kurios neveikia temperatūrą mažinantys vaistai.
 
2. Kitais atvejais sprendimą dėl vizito į namus reikalingumo priima pacientą gydantis šeimos gydytojas arba vaikų ligų gydytojas, arba vidaus ligų gydytojas, arba gydytojas chirurgas.
 
Tikimės tarpusavio supratimo.