Apie mus

Įstaigos vizija – ekonomiškai stiprus, atitinkantis ES reikalavimus, sugebantis dirbti konkurencijos sąlygomis pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, pateisinantis darbuotojų lūkesčius ir pacientų poreikius, gaunant profilaktines, diagnostines ir gydomąsias pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Įstaigos misija – teikti kokybiškas ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros ir greitosios medicinos pagalbos paslaugas norminių teisės aktų nustatyta tvarka, užtikrinant pacientų teises ir informacijos konfidencialumą.
 
Įstaiga rengė ir įgyvendino visą eilę projektų, kuriems buvo skirta ES parama. Įgyvendinant šiuos projektus, buvo modernizuotos ambulatorijos ir bendrosios praktikos gydytojo kabinetai, Rokiškio poliklinika, atliktas patalpų remontas, įsigyta šiuolaikinė medicininė įranga, leidžianti greitai ir tiksliai atlikti reikalingus tyrimus. Žymiai pasikeitė greitosios medicinos pagalbos skyriaus darbuotojų teikiamos skubiosios pagalbos apimtys – greitosios medicinos pagalbos automobiliai aprūpinti šiuolaikiška medicinine įranga, pastoviai keliama darbuotojų kvalifikacija. 

Ambulatorinės pirminės asmens sveikatos priežiūros gydytojo paslaugos teikiamos Rokiškio poliklinikoje, ambulatorijose ir bendrosios praktikos gydytojo kabinetuose. Visuose šiuose padaliniuose yra atliekami būtinieji laboratoriniai tyrimai, užrašomos elektrokardiogramos, atliekamos gydytojo paskirtos procedūros.
Galerija