Apie mus

Viešoji įstaiga Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras (toliau – VšĮ Rokiškio PASPC) veiklą pradėjo 1998 m.  Įstaigos steigėja – Rokiškio rajono savivaldybės taryba. 
Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gyventojų sergamumo ir mirtingumo mažinimas, teikiant prieinamas ir kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atitinkančias šiuolaikinio medicinos ir slaugos mokslo lygį ir gerą patirtį.
Įstaigos vizija – ekonomiškai stiprus, atitinkantis ES reikalavimus, sugebantis dirbti konkurencijos sąlygomis pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, pateisinantis darbuotojų lūkesčius ir pacientų poreikius, gaunant profilaktines, diagnostines ir gydomąsias pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
Įstaigos misija – teikti kokybiškas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas norminių teisės aktų nustatyta tvarka, užtikrinant pacientų teises ir informacijos konfidencialumą.
Pagrindinės strateginės veiklos kryptys - paslaugų modernizavimas gerinant jų kokybę ir prieinamumą pacientams, veiklos efektyvumo didinimas bei darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo užtikrinimas ir motyvacijos didinimas. Ypatingas dėmesys - darbuotojų kompetencijai, pagarbai pacientui ir kolegoms, konstruktyviam darbui, tikslų siekimui, rezultatų vertinimui. Išskirtinis dėmesys skiriamas motinos ir vaiko sveikatos priežiūrai bei profilaktiniam - prevenciniam darbui.
VšĮ Rokiškio PASPC teikiamos ambulatorinės pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Įstaiga paslaugas teikia: Rokiškio poliklinikoje, Juodupės, Obelių, Pandėlio ambulatorijose, Jūžintų, Laibgalių, Panemunėlio bendrosios praktikos gydytojų kabinetuose. Teikiamos licencijuotos paslaugos sutartyje su Panevėžio teritorine ligonių kasa nustatyta apimtimi.
VšĮ Rokiškio PASPC pasirinkę virš 18 tūkst. rajono gyventojų. Paslaugas teikia 110 įstaigos darbuotojų, iš jų:
12 šeimos, 4 vaikų ir 5 vidaus ligų gydytojai, 2 gydytojai akušeriai ginekologai, 1 gydytojas chirurgas, 5 odontologai ir 2 burnos higienistai. Slauga rūpinasi 27 bendrosios praktikos slaugytojos, 2 akušerės, 3 gydytojo odontologo padėjėjos, 1 socialinis darbuotojas, ASPN komanda.
Įstaigoje pacientams atliekami visi būtini laboratoriniai tyrimai. Teikiamos tuberkulioze sergančių pacientų trumpo tiesiogiai stebimo gydymo kurso paslaugos DOTS kabinete, slaugytojo diabetologo paslaugos sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos kabinete, šeimos konsultanto paslaugos nėščiosioms ir pagimdžiusioms mamoms iki vaikui sueina 2 metai.
Pacientų sveikatos duomenys perduodami teisės aktų nustatyta tvarka į ESPBI informacinę sistemą.
Įstaigoje sudarytos ir veiklą vykdo:

 • Stebėtojų taryba
 • Gydymo taryba
 • Slaugos taryba
 • Darbo taryba
 • Vidaus medicinos audito padalinys
 • Medicinos etikos komisija
 • Komisija, atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi šiais pagrindiniais principais:

 • Teisėtumo
 • Teisingumo
 • Pagarbos pacientui
 • Lygiateisiškumo
 • Atsparumo korupcijai
 • Tarnybinės etikosGalerija