Slaugos paslaugos namuose

Slaugos paslaugos namuose

VŠĮ ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ASPN KOMANDA TEIKIA SLAUGOS PASLAUGAS PACIENTO NAMUOSE

 

Siuntimą ASPN paslaugoms išrašo šeimos gydytojas.

 

Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose (toliau – ASPN) – licencijuojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos paciento namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų tęstinumą, patenkinti paciento slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatinti paciento savirūpą.

 

ASPN paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026 „Dėl ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuoroda: e-https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D1F63CA62424/asrtar.lt

ASPN paslaugos teikiamos šioms pacientų grupėms:

 1.  asmenims, kuriems pagal Slaugos paslaugų poreikio vertinimo klausimyną (Aprašo 1 priedas) yra nustatytas mažas, vidutinis ar didelis slaugos poreikis;
 2. asmenims, kuriems po suteiktų dienos chirurgijos paslaugų, išlieka sutrikęs gebėjimas savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir yra reikalinga pooperacinė slauga namuose pagal operavusio gydytojo rekomendacijas;
 3. pacientams, kuriems atlikta tracheostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų ir pacientams, kuriems būtina dirbtinė plaučių ventiliacija tik su stacionare gydžiusio gydytojo siuntimu;
 4. asmenims, gyvenantiems socialinės globos įstaigose, turinčiose įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, teikiamos ASPN bendrosios praktikos slaugos paslaugos tik atliekant šeimos gydytojo paskirtas procedūras

ASPN komandą sudaro:

 • slaugytojas,
 • slaugytojo padėjėjas,
 • kineziterapeutas,
 • socialinis darbuotojas

ASPN paslaugų teikimo terminai.

ASPN paslaugos  turi būti suteiktos ne vėliau kaip:

 • per 1–5 darbo dienas – slaugytojo pirmasis apsilankymas;
 • per 24 valandas – skubių paskyrimų įvykdymas;
 • per 1–5 darbo dienas – planinių paskyrimų įvykdymas.