Paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimas

Paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimas

AMBULATORINIŲ PALIATYVIOSIOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMAS PACIENTO NAMUOSE

Norint gauti paliatyviosios pagalbos paslaugas, būtinas gydančiojo gydytojo siuntimas.

Paliatyviosios pagalbos paslaugos  – tai paciento, sergančio nepagydoma progresuojančia liga, pasiekusia su gyvybe nesuderinamą stadiją, ir jo artimųjų gyvenimo kokybės gerinimo priemonės, lengvinančios fizines ir psichologines kančias, padedančios spręsti kitas psichosocialines ir dvasines problemas.

Paliatyviosios pagalbos paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-14 „Dėl stacionarinių paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo, ambulatorinių paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo ir paliatyviosios pagalbos teikimo pagrindų mokymo programos reikalavimų aprašo patvirtinimo“, nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.00CD30AC2BB1/asr

Ambulatorinės paliatyviosios pagalbos paslaugos teikiamos suaugusiems asmenims, kurių sveikatos būklė atitinka bent iš vieną šių kriterijų:

 1. ligos gydymui išnaudotos visos aktyviojo gydymo galimybės;
 2. paciento sveikatos būklė pagal Rytų kooperatinės onkologijos grupės (angl. Eastern Cooperative Oncology Group, ECOG) skalę įvertinta 2 arba mažiau balų ir (arba) BARTHEL indeksas  – 60 arba mažiau balų, ir (arba) Karnovskio indeksas – 40 arba mažiau balų;
 3. pacientui reikalinga simptomų terapija, t.y. ligos simptomų valdymas, kuris gali pagerinti paciento ir jo artimųjų gyvenimo kokybę;
 4. vaikams, sergantiems gyvybei grėsminga liga.

Paliatyviosios pagalbos paslaugas pagal kompetenciją teikia specialistų komanda, kurią sudaro:

 • gydytojas,
 • slaugytojas,
 • slaugytojo padėjėjas,
 • medicinos psichologas,
 • socialinis darbuotojas.

 

Gydymo metodai ir kitos priemonės, taikomos teikiant ambulatorines paliatyviosios pagalbos paslaugas:

 • paciento sveikatos būklės vertinimas;
 • paciento ligos simptomų kontrolė ir organizmo funkcijų palaikymas;
 • psichologinė pagalba, individuali ar grupinė psichoterapija pacientui ir (arba) jo artimiesiems, specialistų komandos nariams;
 • paciento socialinių poreikių vertinimas bei stebėjimas, socialinės pagalbos planavimas ir teikimas, tarpininkavimas sprendžiant socialines problemas;
 • paciento ir jo artimųjų mokymas;
 • kiti gydymo metodai, esant indikacijų, taikomi ASPĮ:
 • dirbtinė plaučių ventiliacija;
 • deguonies terapija;
 • enterinis ir (ar) parenterinis maitinimas;
 • žarnyno valymas;
 • invazinis skausmo malšinimas;
 • stomų ir dirbtinių angų priežiūra;
 • skysčių išsiurbimas iš kvėpavimo takų;
 • šlapimo pūslės kateterizavimas;
 • pavienės medicininės reabilitacijos paslaugos;
 • žaizdų, opų, pragulų priežiūra;
 • porto kateterių naudojimas ir priežiūra;
 • morfino pompų administravimas ir priežiūra;
 • esant indikacijų, pacientai gali būti siunčiami į ASPĮ, teikiančias reikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (pvz., stomoms suformuoti esant mechaniniam žarnų nepraeinamumui ir kt.);
 • pacientui ir (ar) jo artimiesiems pageidaujant, pacientui ir (ar) jo artimiesiems gali būti teikiama dvasinė pagalba;
 • psichologinė ir (ar) socialinė pagalba gali būti teikiama paciento artimiesiems ir po paciento mirties.