Praneškite apie galimą korupciją

Praneškite apie galimą korupciją

Geriausia padėka medikui – Jūsų šypsena.


PRANEŠKITE APIE GALIMĄ KORUPCIJĄ

Viešosios įstaigos Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro administracija yra suinteresuota, kad įstaigoje nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimas, ir kitos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą), todėl asmenis, susidūrusius su galimai korupcinio pobūdžio veika įstaigoje, kviečia netylėti, o apie tai pranešti: 

Tel.: ( 8 458 ) 32 381; ( 8 458 ) 71 105.
Raštu, pateikiant pranešimą adresu: 
Juodupės g. 1A, 42106 Rokiškis;
El. paštu: [email protected]

Pageidautina, kad rašydami elektroniniu paštu ar raštu nurodytumėte asmens, kurio veiksmus skundžiate vardą ir pavardę, pareigas ir skundžiamus veiksmus, kuriuos manote esant korupcinio pobūdžio. 

Taip pat prašome nurodyti savo vardą ir pavardę bei adresą, kuriuo galėtume pateikti atsakymą.
Anoniminiai skundai neregistruojami ir nenagrinėjami.

VšĮ Rokiškio PASPC užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Visa gaunama informacija bus naudojama korupcijos prevencijos įstaigoje tikslais.

Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu – už tokius veiksmus Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 236 str. nustatyta baudžiamoji atsakomybė.


Už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje atsakinga komisija: 

Komisijos pirmininkas:
Bendrosios praktikos slaugytoja
Viktorija Kavoliūnaitė

Komisijos nariai: 
burnos higienistė Vaidmina Melvydaitė
socialinė darbuotoja Danguolė Kirlienė.


ATSAKOMYBĖ UŽ KORUPCINIO POBŪDŽIO TEISĖS PAŽEIDIMUS

Viešosios įstaigos Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro (toliau – PASPC) administracija atkreipia gyventojų dėmesį, kad nei PASPC, nei Sveikatos apsaugos ministerija neturi teisės ir įgaliojimų tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Tokias teises turi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT). STT atskleidžia ir tiria Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: kyšininkavimą (225 straipsnis), tarpininko kyšininkavimą (226 straipsnis), papirkimą (227 straipsnis), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (228 straipsnis), tarnybos pareigų neatlikimą (229 straipsnis) ir kitas korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje įvardytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS INFORMACIJA

Sveikatos apsaugos ministerija prašo Jus būti pilietiškais: informuokite apie korupcijos atvejus anonimiškai skambindami nemokamu telefono numeriu ( 8 800 ) 66 004, [email protected].
Jeigu asmens sveikatos priežiūros įstaigoje iš Jūsų prašė pakišos, jeigu be teisėto pagrindo mokėjote medicinos darbuotojui ar susidūrėte su kitokia korupcijos forma, paskambinkite. Jūsų informacija labai svarbi – kiekvieną atvejį nagrinėsime ir bendromis pastangomis stengsimės įveikti korupcijos virusą.
Jūsų skambutis anonimiškas, jokių asmens duomenų pateikti nereikia. Visa gauta informacija bus atidžiai įvertinta ir pateikta atitinkamai kovos su korupcija institucijai.

LR Sveikatos apsaugos ministro 2019 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. V–801 ,,Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ce117c90a2df11e9aab6d8dd69c6da66STT APIE KORUPCIJĄ GALIMA PRANEŠTI:
raštu,
palikti pranešimą STT svetainėje pasirinkus nuorodą „praneškite apie korupciją/palikite pranešimą čia“ ar paspaudus judantį informacinį skydelį „Tu gali sumažinti korupciją“,
visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis),
Elektroniniu paštu [email protected],
Faksu (8 5) 266 3307.

Komisijos pirmininkė: Viktorija Kavoliūnaitė, bendrosios praktikos slaugytoja

Komisijos nariai: Vaidmina Melvydaitė, burnos higienistė

Danguolė Kirlienė, socialinė darbuotoja