Naujienos

Reorganizacija

2022 02 01

Vadovaujantis Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS- 220  „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. TS-194 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Rokiškio psichikos sveikatos centrą, prijungiant jį prie viešosios įstaigos Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro“ dalinio pakeitimo, pranešame apie parengtas Viešosios įstaigos Rokiškio psichikos sveikatos centro reorganizavimo prijungiant ją prie viešosios įstaigos Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro sąlygas (toliau – Reorganizavimo sąlygos).
Reorganizuojamas juridinis asmuo:
pavadinimas – viešoji įstaiga Rokiškio psichikos sveikatos centras;
 teisinė forma – viešoji įstaiga;
buveinė – Vytauto g. 35B, Rokiškis;
juridinio asmens kodas – 173722563
reorganizuojamo juridinio asmens savininkas – Rokiškio rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Rokiškio rajono savivaldybės taryba;
registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – Juridinių asmenų registras.
Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo:
pavadinimas – viešoji įstaiga Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras;
teisinė forma – viešoji įstaiga;
buveinė – Juodupės g. 1A, Rokiškis;
juridinio asmens kodas – 173223934;
reorganizavime dalyvaujančio juridinio asmens savininkas – Rokiškio rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Rokiškio rajono savivaldybės taryba;
registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – Juridinių asmenų registras.
Reorganizavimo būdas – prijungimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi. VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centras reorganizuojamas prijungiant ją prie VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro.
Po reorganizavimo veiklą baigianti viešoji įstaiga - VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centras (Vytauto g. 35B, Rokiškis, LT-42106, juridinio asmens kodas – 173722563).
Po reorganizavimo veiksianti viešoji įstaiga ­– VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras (Juodupės g. 1A, Rokiškis, LT-42106, juridinio asmens kodas – 173223934).
Po reorganizavimo veiksiančios viešosios įstaigos savininkas – Rokiškio rajono savivaldybė; savininko teises ir pareigas įgyvendina – Rokiškio rajono savivaldybės taryba.
Su viešosios įstaigos Rokiškio psichikos sveikatos centro reorganizavimo prijungiant ją prie viešosios įstaigos Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro sąlygomis, reorganizuojamų ir reorganizavime dalyvaujančių įstaigų praėjusių trejų finansinių metų ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis, po reorganizavimo veiksiančios įstaigos įstatų projektu nuo šio skelbimo paskelbimo dienos galima susipažinti šiuose internetiniuose puslapiuose: VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro puslapyje http://www.rokiskiopaspc.lt VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centro puslapyje http://www.rokpsc.wordpress.com ir Rokiškio rajono savivaldybės puslapyje http://www.rokiskis.lt